รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู

โครงการฝึกอบรมซึ่งผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา PinCode : BTDP60455690
ประจำปี 2560

scilab-1100x480
รุ่นที่ วันที่ แผนที่ (click) อำเภอ  จังหวัด ตรวจสอบรายชื่อ ถามเส้นทาง
1 (เพิ่ม) พฤ.7 ก.ย. Sook Station 45 สุขุมวิท 101/2 แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพฯ อบรมแล้ว 22 ท่าน (081) 442-0449
2 (เพิ่ม) พฤ.31 ส.ค. Starork 87/9 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ อบรมแล้ว 12 ท่าน (053) 30-7008
3 จ.24 ก.ค. Ezy Space 180 ถ.ชยางกูร  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  อบรมแล้ว 22 ท่าน (084) 474-0599
4 จ.31 ก.ค. สวนป่ารีสอร์ท  ถ.สุรินทร์ปราสาท  ต.เฉนียง อ.เมือง  จ.สุรินทร์ อบรมแล้ว 19 ท่าน (044) 518-222
5  จ.7 ส.ค. The One Hotel  118/68  ถ.ท่าทอง  ต.ตลาด อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี อบรมแล้ว 23 ท่าน (077) 32-3839
6 จ.14 ส.ค. ธรรมชาติรีสอร์ท 355/11 ม.7  ถ.มิตรภาพ  ต.สมอแข อ.เมือง  จ.พิษณุโลก อบรมแล้ว 18 ท่าน (083) 629-4566
7 จ.21 ส.ค. Jump Space 282  Msociety Tower  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น อบรมแล้ว 23 ท่าน (095) 192-6398
8 จ.28 ส.ค. เบญจธารา 123/33 หมู่ 1 ต.เขาสามยอด อ.เมือง  จ.ลพบุรี อบรมแล้ว 29 ท่าน (081) 946- 1108
9 จ.4 ก.ย. เขตบางนา  กรุงเทพฯ อบรมแล้ว 18 ท่าน (081) 442-0449
10 จ.11 ก.ย. 111 สุรสัมนาคาร ม.เทคโนโลยีสุรนารี ต.สุรนารี อ.เมือง  จ.นครราชสีมา อบรมแล้ว 21 ท่าน (044) 216-199
11 จ.18 ก.ย. ร.ร.นานาชาติบางแสน 108/5 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง  จ.ชลบุรี อบรมแล้ว 21 ท่าน (090) 008-6705
12 จ.25 ก.ย. Kiddee 137 ซ.5 ถ.ศุภรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา อบรมแล้ว 22 ท่าน (061) 189-4137

* หมายเหตุ

 1. กรณีที่ท่านต้องการอบรมในจังหวัดที่ท่านสะดวก  ถึงแม้จะไม่ตรงกับข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้วในเว็บ สพฐ.  เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ท่านสามารถเข้าอบรมในจังหวัดที่ใกล้บ้านได้  โดยบรรทึกข้อความเพิ่มเติมถึง ผอ.ว่า “วิทยากรเพิ่มที่นั่งพิเศษรองรับไว้ให้”  เพียงแต่ท่านต้องเขียนหนัสือลาราชการให้ตรงกับวันที่อบรมจริง
 2. รายชื่อของผู้อบรมในกรณีที่ 1 จะไม่ปรากฎในตารางข้างบน  (รายชื่อข้างบนเป็นข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเว็บ สพฐ.)
 3. ชำระค่าอบรมหน้าห้องในวันที่อบรม  ท่านจะได้รับใบเสร็จและเกียรติบัตรในวันที่อบรมจริง
 4. ท่านสามารถเข้าอบรมก่อนได้ (ชำระค่าอบรมภายหลัง)  โดยท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้  ท่านจะได้รับเกียรติบัตรภายหลังจากที่โอนค่าลงทะเบียนสมบูรณ์
geogebra-1100x480
รุ่นที่ วันที่ แผนที่ (click) อำเภอ  จังหวัด ตรวจสอบรายชื่อ ถามเส้นทาง
1 (เพิ่ม) ศ.8 ก.ย. Sook Station 45 สุขุมวิท 101/2 แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพฯ อบรมแล้ว 20 ท่าน (081) 442-0449
2 (เพิ่ม) ศ.1 ก.ย. Starwork 87/9 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ อบรมแล้ว 18 ท่าน (053) 30-7008
3 อ.25 ก.ค. Ezy Space 180 ถ.ชยางกูร  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  อบรมแล้ว 17 ท่าน (084) 474-0599
4 อ.1 ส.ค. สวนป่ารีสอร์ท  ถ.สุรินทร์ปราสาท  ต.เฉนียง อ.เมือง  จ.สุรินทร์ อบรมแล้ว 13 ท่าน (044) 518-222
5 อ.8 ส.ค. The One Hotel  118/68  ถ.ท่าทอง  ต.ตลาด อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี อบรมแล้ว 9 ท่าน (077) 32-3839
6 อ.15 ส.ค. ธรรมชาติรีสอร์ท 355/11 ม.7  ถ.มิตรภาพ  ต.สมอแข อ.เมือง  จ.พิษณุโลก อบรมแล้ว 21 ท่าน (083) 629-4566
7 อ.22 ส.ค. Jump Space 282  Msociety Tower  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น อบรมแล้ว 34 ท่าน (095) 192-6398
8 อ.29 ส.ค. เบญจธารา 123/33 หมู่ 1 ต.เขาสามยอด อ.เมือง  จ.ลพบุรี อบรมแล้ว 24 ท่าน (081) 946- 1108
9 อ.5 ก.ย. Sook Station 45 สุขุมวิท 101/2 แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพฯ อบรมแล้ว 9 ท่าน (081) 442-0449
10 อ.12 ก.ย. 111 สุรสัมนาคาร  ม.เทคโนโลยีสุรนารี  ต.สุรนารี อ.เมือง  จ.นครราชสีมา อบรมแล้ว 31 ท่าน (044) 216-199
11 อ.19 ก.ย.  ร.ร.นานาชาติบางแสน 108/5 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง  จ.ชลบุรี อบรมแล้ว 19 ท่าน (090) 008-6705
12 อ.26 ก.ย. Kiddee 137 ซ.5 ถ.ศุภรังสรรค์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา อบรมแล้ว 13 ท่าน (061) 189-4137

* หมายเหตุ

 1. กรณีที่ท่านต้องการอบรมในจังหวัดที่ท่านสะดวก  ถึงแม้จะไม่ตรงกับข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้วในเว็บ สพฐ.  เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ท่านสามารถเข้าอบรมในจังหวัดที่ใกล้บ้านได้  โดยบรรทึกข้อความเพิ่มเติมถึง ผอ.ว่า “วิทยากรเพิ่มที่นั่งพิเศษรองรับไว้ให้”  เพียงแต่ท่านต้องเขียนหนัสือลาราชการให้ตรงกับวันที่อบรมจริง
 2. รายชื่อของผู้อบรมในกรณีที่ 1 จะไม่ปรากฎในตารางข้างบน  (รายชื่อข้างบนเป็นข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเว็บ สพฐ.)
 3. ชำระค่าอบรมหน้าห้องในวันที่อบรม  ท่านจะได้รับใบเสร็จและเกียรติบัตรในวันที่อบรมจริง
 4. ท่านสามารถเข้าอบรมก่อนได้ (ชำระค่าอบรมภายหลัง)  โดยท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้  ท่านจะได้รับเกียรติบัตรภายหลังจากที่โอนค่าลงทะเบียนสมบูรณ์
social-1100x480
รุ่นที่ วันที่ แผนที่ (click) อำเภอ  จังหวัด ตรวจสอบรายชื่อ ถามเส้นทาง
1 (เพิ่ม) ส.9 ก.ย. Sook Station 45  สุขุมวิท 101/2 แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพฯ อบรมแล้ว 38 ท่าน (081) 442-0449
2 (เพิ่ม) ส.2 ก.ย. Starwork 87/9 ถ.ทุ่งโฮเต็ล ต.วัดเกตุ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ อบรมแล้ว 43 ท่าน (053) 30-7008
3 พ.26 ก.ค. Ezy Space 180 ถ.ชยางกูร  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  อบรมแล้ว 32 ท่าน (084) 474-0599
4 พ.2 ส.ค. สวนป่ารีสอร์ท  ถ.สุรินทร์ปราสาท  ต.เฉนียง อ.เมือง  จ.สุรินทร์ อบรมแล้ว 21 ท่าน (044) 518-222
5  พ.9 ส.ค. The One Hotel  118/68  ถ.ท่าทอง  ต.ตลาด อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี อบรมแล้ว 32 ท่าน (077) 32-3839
6 พ.16 ส.ค. ธรรมชาติรีสอร์ท 355/11 ม.7  ถ.มิตรภาพ  ต.สมอแข อ.เมือง  จ.พิษณุโลก อบรมแล้ว 34 ท่าน (083) 629-4566
7 พ.23 ส.ค. Jump Space 282  Msociety Tower  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  อบรมแล้ว 37 ท่าน (095) 192-6398
8 พ.30 ส.ค. เบญจธาร 123/33 หมู่ 1 ต.เขาสามยอด อ.เมือง  จ.ลพบุรี  อบรมแล้ว 37 ท่าน (081) 946- 1108
9 พ.6 ก.ย. Sook Station 45 สุขุมวิท 101/2 แขวงบางนา เขตบางนา  กรุงเทพฯ อบรมแล้ว 28 ท่าน (081) 442-0449
10 พ.13 ก.ย. 111 สุรสัมนาคาร  ม.เทคโนโลยีสุรนารี  ต.สุรนารี อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  อบรมแล้ว 34 ท่าน (044) 216-199
11 พ.20 ก.ย. ร.ร.นานาชาติบางแสน 108/5 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง  จ.ชลบุรี  อบรมแล้ว 33 ท่าน (090) 008-6705
12 พ.27 ก.ย. Kiddee 137 ซ.5 ถ.ศุภรังสรรค์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา อบรมแล้ว 43 ท่าน (061) 189-4137

* หมายเหตุ

 1. กรณีที่ท่านต้องการอบรมในจังหวัดที่ท่านสะดวก  ถึงแม้จะไม่ตรงกับข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนไว้แล้วในเว็บ สพฐ.  เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ท่านสามารถเข้าอบรมในจังหวัดที่ใกล้บ้านได้  โดยบรรทึกข้อความเพิ่มเติมถึง ผอ.ว่า “วิทยากรเพิ่มที่นั่งพิเศษรองรับไว้ให้”  เพียงแต่ท่านต้องเขียนหนัสือลาราชการให้ตรงกับวันที่อบรมจริง
 2. รายชื่อของผู้อบรมในกรณีที่ 1 จะไม่ปรากฎในตารางข้างบน  (รายชื่อข้างบนเป็นข้อมูลที่ปรากฎอยู่ในเว็บ สพฐ.)
 3. ชำระค่าอบรมหน้าห้องในวันที่อบรม  ท่านจะได้รับใบเสร็จและเกียรติบัตรในวันที่อบรมจริง
 4. ท่านสามารถเข้าอบรมก่อนได้ (ชำระค่าอบรมภายหลัง)  โดยท่านจะได้รับใบแจ้งหนี้  ท่านจะได้รับเกียรติบัตรภายหลังจากที่โอนค่าลงทะเบียนสมบูรณ์

ข่าวกิจกรรมจาก Facebook

มาร่วมสร้างสรรสังคมด้วยกัน

[WD_FB id=”1″]

วีดีโอการสอนฟรีจาก WeMaths

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และ บันทึกเผยแพร่ใน Youtube Channel

โครงการร่วมพัฒนาการศึกษากับโรงเรียน

มอบสิทธิ์การเข้าเรียนออนไลน์ให้นักเรียน 6 รูปแบบ

ยากจนแต่เรียนดี

 • เราเพิ่มโอกาสนักเรียนยากจนแต่เรียนดีให้เข้าถึงสื่อการสอนคุณภาพ
 • ถ่ายรูปบ้านและผู้ปกครอง 10 รูป  พร้อมหนังสือยืนยันจากครูประจำชั้น
 • รับสิทธิ์เรียนฟรีได้ทุกคอร์ส

ปลูกต้นไม้

 • เราส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างสมดุลย์ธรรมชาติ
 • ถ่ายรูปต้นไม้ที่ปลูกส่งมาที่ Fanpage เพื่อรับสิทธิ์การเข้าเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี
 • ไม้ยืนต้น 1 ต้น หรือไม้ล้มลุก 3 ต้น หรือประดับ 5 ต้น รับสิทธิ์เรียนคอร์สก็ได้ 3 คอร์ส

ต้นแบบคุณธรรม

 • ส่งเสริมผู้มีคุณธรรมและความสามารถที่เป็นที่ยอมรับ
 • ผู้ที่ได้รับการชื่นชมจากโรงเรียนด้านการเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมทุกด้าน
 • ส่งหลักฐานใบรับรองจากครูประจำชั้นเพื่อรับสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สเรียนใดก็ได้ 3 คอร์ส

ถือศีลทานเจ

 • ส่งเสริมการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ทั้งหลาย
 • นักเรียนที่ละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ทุกวันทุกมื้อ
 • โทรติดต่อมาคุยส่วนตัวเพื่อรับสิทธิ์เข้าเรียนฟรีทุกคอร์ส

โรงเรียนปลูกป่า

 • ไม้ต้นเดียวเป็นป่าไม่ได้  ป่าไม้สมบูรณ์โลกจึงจะสมดุลย์
 • โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต้องกำหนดให้นักเรียนทุกคนปลูกไม้ยืนต้นคนละ 1 ต้น
 • รับสิทธิ์การเข้าเรียนคอร์สเรียนใดก็ได้  คนละ 3 คอร์ส

โรงเรียนถือศีล

 • สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นอาหารมนุษย์
 • โรงเรียนที่กำหนดให้นักเรียนทานเจทุกคนทุกวัน
 • รับสิทธิ์เรียนคอร์สเรียนฟรีได้ทุกคอร์ส