ประวัติการศึกษา
– ป.ตรี  วิศวกรรมเครื่องกล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
– ป.บัณฑิต  บริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
– ป.โท  วิศวกรรมเว็บและพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการทำงาน
– รางวัลผู้ผลิตสื่อการสอนจาก สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ม.ศรีปทุมและ SIPA
ทีมผู้แปลคู่มือการใช้งาน Geogebra เป็นภาษาไทย (Best partner Microsoft 2015)
– วิทยากรอบรมให้กับนักเรียนผู้เข้าสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิค ’58 @KMUTNB
– วิทยากรอบรมโปรแกรมช่วยการสอนคณิตศาสตร์ (สถาบันคุรุพัฒนารับรอง) 36 โครงการ
– ผู้จัดการฝ่ายขาย @ YST Automation Co., Ltd. และ Union Belt (Thailand) Co., Ltd.
– วิศวกรฝ่ายขาย @ Techsource Systems (Thailand) Co., Ltd. (Researcher, Developer)

” ผมไม่ได้จบครู  ไม่ได้ประกอบอาชีพครู และไม่ใช่นักธุรกิจ
ผมเป็นวิศวกรที่มีทักษะความเป็นครู และมีจิตใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษา
สร้างองค์ความรู้บนฐานของคุณธรรม ”

pic

ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)

บริการอื่นที่น่าสนใจ

นอกจากระบบคอร์สเรียนคณิตศาสตร์ออนไลน์แล้ว เรามีความชำนาญด้านอื่นๆ ด้วย

ติวเตอร์สอนคณิตฯ (ฟรี)

 • Facebook Live สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยม (ทุกระดับชั้น)
 • สามารถรับชมย้อนหลังผ่าน Youtube Channel ในวันเดียวกันกับที่ถ่ายทอดสด

ที่ปรึกษาด้านการผลิตสื่อวีดีโอออนไลน์

 • รับเป็นที่ปรึกษาการทำ Facebook Live คุณภาพสูง (คล้ายรายการทีวี)
 • รับเป็นที่ปรึกษาการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ และระบบคอร์สเรียนออนไลน์

วิทยากร

 • สถาบันคุรุพัฒนารับรองการเป็นวิทยากรอบรมให้คณาจารย์ประถมและมัธยมเกี่ยวกับโปรแกรม
  • โปรแกรมช่วยคำนวณด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ SciLab
  • โปรแกรมสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ Geogebra  (ตัวอย่างผลงาน)
  • โปรแกรมเพื่อการจัดการสอนห้องเรียนกลับทิศ Social Learning
 • วิทยากรอบรมการใช้ Mobile Application เพื่อกระตุ้นการเรียนการสอนในห้องเรียนจริง

สอนดนตรีไทย

 • เพื่อสร้างสุนทรียภาพในการทำงาน  และการดำเนินชีวิต
 • รับสอนดนตรีไทยให้ชมรม หรือหน่วยงานในบริษัทหรือองค์กรต่างๆ
 • รับสอน Dulcimer เพื่อบรรเลงในลักษณะดนตรีสากล
 • ติดตาม Fanpage “ตีขิมออนไลน์”