รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู

โครงการฝึกอบรมซึ่งผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา PinCode : BTDP60455690
scilab
step
รุ่นที่วันที่สถานที่จังหวัดโครงการติดต่อ
110 ก.ค.มร.จันทรเกษมกรุงเทพฯเอกสารยกเลิก
217 ก.ค.มร.เชียงใหม่เชียงใหม่เอกสารยกเลิก
324 ก.ค.Ezy Space 180 ถ.ชยางกูร
ต.ในเมือง  อ.เมือง
อุบลราชธานีเอกสาร(084)
474-0599
431 ก.ค.โรงแรมทองธารินทร์ 60 ถ.ศิริรัฐ  ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์เอกสาร(044)
514-281-8
5  7 ส.ค.แจ้งก่อนอบรม 10 วันสุราษฎร์ธานีเอกสาร
614 ส.ค.แจ้งก่อนอบรม 10 วันพิษณุโลกเอกสาร
721 ส.ค.แจ้งก่อนอบรม 10 วันขอนแก่นเอกสาร
828 ส.ค.แจ้งก่อนอบรม 10 วันลพบุรีเอกสาร
94 ก.ย.แจ้งก่อนอบรม 10 วันกรุงเทพฯเอกสาร
1011 ก.ย.แจ้งก่อนอบรม 10 วันนครราชสีมาเอกสาร
1118 ก.ย.แจ้งก่อนอบรม 10 วันชลบุรีเอกสาร
1225 ก.ย.แจ้งก่อนอบรม 10 วันสงขลาเอกสาร

สมัครอบรม

รุ่นละ 30 คน (เท่านั้น)

สมัครและยืนยัน

ยืนยันการชำระเงิน

ภายใน 7 วัน (หลังจากชำระเงินแล้ว)

กรอกข้อมูลยืนยัน

* โปรดเพิ่มไลน์ Phone : 0885777501 (santy)
เราจะเชิญท่านเข้ากลุ่มเพื่อรับข่าวสารข้อมูลที่จำเป็น

geogebra
step
รุ่นที่วันที่สถานที่จังหวัดโครงการติดต่อ
111 ก.ค.มร.จันทรเกษมกรุงเทพฯเอกสารยกเลิก
218 ก.ค.มร.เชียงใหม่เชียงใหม่เอกสารยกเลิก
325 ก.ค.Ezy Space 180 ถ.ชยางกูร
ต.ในเมือง อ.เมือง
อุบลราชธานีเอกสาร(084)
474-0599
41 ส.ค.โรงแรมทองธารินทร์ 60 ถ.ศิริรัฐ  ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์เอกสาร(044)
514-281-8
5  8 ส.ค.แจ้งก่อนอบรม 10 วันสุราษฎร์ธานีเอกสาร
615 ส.ค.แจ้งก่อนอบรม 10 วันพิษณุโลกเอกสาร
722 ส.ค.แจ้งก่อนอบรม 10 วันขอนแก่นเอกสาร
829 ส.ค.แจ้งก่อนอบรม 10 วันลพบุรีเอกสาร
95 ก.ย.แจ้งก่อนอบรม 10 วันกรุงเทพฯเอกสาร
1012 ก.ย.แจ้งก่อนอบรม 10 วันนครราชสีมาเอกสาร
1119 ก.ย.แจ้งก่อนอบรม 10 วันชลบุรีเอกสาร
1226 ก.ย.แจ้งก่อนอบรม 10 วันสงขลาเอกสาร

                                                                                                                 ตัวอย่างผลงาน

สมัครอบรม

รุ่นละ 30 คน (เท่านั้น)

สมัครและยืนยัน

ยืนยันการชำระเงิน

ภายใน 7 วัน (หลังจากชำระเงินแล้ว)

กรอกข้อมูลยืนยัน

* โปรดเพิ่มไลน์ Phone : 0885777501 (santy)
เราจะเชิญท่านเข้ากลุ่มเพื่อรับข่าวสารข้อมูลที่จำเป็น

social
step
รุ่นที่วันที่สถานที่จังหวัดโครงการติดต่อ
112 ก.ค.มร.จันทรเกษมกรุงเทพฯเอกสารยกเลิก
219 ก.ค..มร.เชียงใหม่เชียงใหม่เอกสารยกเลิก
326 ก.ค.Ezy Space 180 ถ.ชยางกูร
ต.ในเมือง อ.เมือง
อุบลราชธานีเอกสาร(084)
474-0599
42 ส.ค.โรงแรมทองธารินทร์ 60 ถ.ศิริรัฐ  ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์เอกสาร(044)
514-281-8
5 9 ส.ค.แจ้งก่อนอบรม 10 วันสุราษฎร์ธานีเอกสาร
616 ส.ค.แจ้งก่อนอบรม 10 วันพิษณุโลกเอกสาร
723 ส.ค.แจ้งก่อนอบรม 10 วันขอนแก่นเอกสาร
830 ส.ค.แจ้งก่อนอบรม 10 วันลพบุรีเอกสาร
96 ก.ย.แจ้งก่อนอบรม 10 วันกรุงเทพฯเอกสาร
1013 ก.ย.แจ้งก่อนอบรม 10 วันนครราชสีมาเอกสาร
1120 ก.ย.แจ้งก่อนอบรม 10 วันชลบุรีเอกสาร
1227 ก.ย.แจ้งก่อนอบรม 10 วันสงขลาเอกสาร

สมัครอบรม

รุ่นละ 50 คน (เท่านั้น)

สมัครและยืนยัน

ยืนยันการชำระเงิน

ภายใน 7 วัน (หลังจากชำระเงินแล้ว)

กรอกข้อมูลยืนยัน

* โปรดเพิ่มไลน์ Phone : 0885777501 (santy)
เราจะเชิญท่านเข้ากลุ่มเพื่อรับข่าวสารข้อมูลที่จำเป็น

วีดีโอการสอนฟรีจาก WeMaths

ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และ บันทึกเผยแพร่ใน Youtube Channel

โครงการร่วมพัฒนาการศึกษากับโรงเรียน

มอบสิทธิ์การเข้าเรียนออนไลน์ให้นักเรียน 6 รูปแบบ

ยากจนแต่เรียนดี

 • เราเพิ่มโอกาสนักเรียนยากจนแต่เรียนดีให้เข้าถึงสื่อการสอนคุณภาพ
 • ถ่ายรูปบ้านและผู้ปกครอง 10 รูป  พร้อมหนังสือยืนยันจากครูประจำชั้น
 • รับสิทธิ์เรียนฟรีได้ทุกคอร์ส

ปลูกต้นไม้

 • เราส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างสมดุลย์ธรรมชาติ
 • ถ่ายรูปต้นไม้ที่ปลูกส่งมาที่ Fanpage เพื่อรับสิทธิ์การเข้าเรียนคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี
 • ไม้ยืนต้น 1 ต้น หรือไม้ล้มลุก 3 ต้น หรือประดับ 5 ต้น รับสิทธิ์เรียนคอร์สก็ได้ 3 คอร์ส

ต้นแบบคุณธรรม

 • ส่งเสริมผู้มีคุณธรรมและความสามารถที่เป็นที่ยอมรับ
 • ผู้ที่ได้รับการชื่นชมจากโรงเรียนด้านการเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมทุกด้าน
 • ส่งหลักฐานใบรับรองจากครูประจำชั้นเพื่อรับสิทธิ์เข้าเรียนคอร์สเรียนใดก็ได้ 3 คอร์ส

ถือศีลทานเจ

 • ส่งเสริมการไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์ทั้งหลาย
 • นักเรียนที่ละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ทุกวันทุกมื้อ
 • โทรติดต่อมาคุยส่วนตัวเพื่อรับสิทธิ์เข้าเรียนฟรีทุกคอร์ส

โรงเรียนปลูกป่า

 • ไม้ต้นเดียวเป็นป่าไม่ได้  ป่าไม้สมบูรณ์โลกจึงจะสมดุลย์
 • โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต้องกำหนดให้นักเรียนทุกคนปลูกไม้ยืนต้นคนละ 1 ต้น
 • รับสิทธิ์การเข้าเรียนคอร์สเรียนใดก็ได้  คนละ 3 คอร์ส

โรงเรียนถือศีล

 • สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นอาหารมนุษย์
 • โรงเรียนที่กำหนดให้นักเรียนทานเจทุกคนทุกวัน
 • รับสิทธิ์เรียนคอร์สเรียนฟรีได้ทุกคอร์ส