089-4283575 | Line : @wemaths

ระบบจำนวนเต็ม

ระบบจำนวนเต็ม

สรุปเนื้อหา ม.1
แผนผังจำนวนตรรกยะจำนวนตรรกยะประโยคค่าสัมบูรณ์ปฏิบัติการของจำนวนเต็มสมบัติสำคัญ

0 ผู้เรียนที่กำลังเรียน
  • แผนผังจำนวนตรรกยะ
  • จำนวนตรรกยะ
  • ประโยค
  • ค่าสัมบูรณ์
  • ปฏิบัติการของจำนวนเต็ม
  • สมบัติสำคัญ

  หัวข้อหลักสูตร

  แนะนำ
  นำเข้าสู่บทเรียน FREE 00:01:47
  สารบัญ FREE 00:04:37
  เอกสารประกอบการเรียน 00:00:00
  แผนผังจำนวนตรรกยะ
  3 00:09:32
  4 00:08:24
  จำนวนตรรกยะ
  5 00:09:51
  6 00:06:43
  ประโยค
  7 00:08:51
  8 00:08:01
  ค่าสัมบูรณ์
  9 00:04:32
  10 00:18:52
  ปฏิบัติการของจำนวนเต็ม
  11 00:12:05
  12 00:06:20
  13 00:08:52
  14 00:08:42
  สมบัติสำคัญ
  15 00:05:33
  16 00:05:33
  17 00:07:06
  18 00:05:29
  19 00:05:02
  20 00:11:41
  21 00:09:12
  22 00:04:43
  23 00:07:51

  รีวิวคอร์สเรียน

  N.A

  ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

  ยังไม่มีการรรีวิวในคอร์สนี้.

  ลงทะเบียนเรียน
  • 460บาท
  • 99 วัน
  • 2 ชั่วโมง, 59 นาที
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0894283575
  • Line : @wemaths

  วีดีโอความชัดเจนสูง

  หากต้องการเรียนผ่านคลิปวีดีโอความละเอียดสูง (Full HD) สามารถชำระเรียนและเรียนผ่านระบบ VDO Ondemand ได้ที่
  © สงวนลิขสิทธิ์
  ห้ามมิให้คัดลอกโดยเด็ดขาด มีรางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสการละเมิดจนกระทั่งดำเนินการทางคดีสำเร็จ

  top