089-4283575 | Line : @wemaths

เลขยกกำลัง

เลขยกกำลัง

สรุปเนื้อหา ม.1

0 ผู้เรียนที่กำลังเรียน
  • ความหมายของเลขยกกำลัง
  • เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง
  • สมบัติของเลขยกกำลัง
  • วิเคราะห์เลขลงท้ายของการยกกำลัง

  หัวข้อหลักสูตร

  แนะนำ
  นำเข้าสู่บทเรียน FREE 00:03:43
  สารบัญ FREE 00:03:36
  ความหมายของเลขยกกำลัง
  เอกสารประกอบการเรียน 00:00:00
  3 กติกาการเรียนออนไลน์ 00:00:49
  4 00:07:49
  5 00:03:51
  6 00:12:35
  เขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง
  7 00:04:51
  8 00:10:30
  9 00:25:40
  10 00:09:58
  11 00:06:16
  สมบัติของเลขยกกำลัง
  12 00:10:13
  13 00:05:42
  14 00:10:11
  15 00:10:30
  16 00:04:28
  วิเคราะห์เลขลงท้ายของการยกกำลัง
  17 00:10:41
  18 00:04:57
  19 00:05:48
  20 00:03:50
  21 00:04:22
  22 00:09:07
  23 00:13:27
  24 00:10:02

  รีวิวคอร์สเรียน

  N.A

  ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

  ยังไม่มีการรรีวิวในคอร์สนี้.

  ลงทะเบียนเรียน
  • 720บาท
  • 99 วัน
  • 3 ชั่วโมง, 12 นาที
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0894283575
  • Line : @wemaths

  วีดีโอความชัดเจนสูง

  หากต้องการเรียนผ่านคลิปวีดีโอความละเอียดสูง (Full HD) สามารถชำระเรียนและเรียนผ่านระบบ VDO Ondemand ได้ที่
  © สงวนลิขสิทธิ์
  ห้ามมิให้คัดลอกโดยเด็ดขาด มีรางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสการละเมิดจนกระทั่งดำเนินการทางคดีสำเร็จ

  top