089-4283575 | Line : @wemaths

พื้นฐานทางเรขาคณิต

พื้นฐานทางเรขาคณิต

สรุปเนื้อหา ม.1

0 ผู้เรียนที่กำลังเรียน
  • ส่วนประกอบพื้นฐาน
  • การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง
  • การสร้างเกี่ยวกับมุม
  • การสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉาก
  • การสร้างมุมขนาดต่างๆ
  • การสร้างเกี่ยวกับเส้นขนาน
  • Geogebra.org
  • จุด เส้นตั้งฉาก วงกลม สามเหลี่ยม

  หัวข้อหลักสูตร

  แนะนำ
  นำเข้าสู่บทเรียน FREE 00:06:44
  สารบัญ FREE 00:09:04
  ส่วนประกอบพื้นฐาน
  3 กติกาการเรียนออนไลน์ 00:00:49
  เอกสารประกอบการเรียน 00:00:00
  4 00:08:24
  5 00:06:11
  การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง
  6 00:19:49
  7 00:16:17
  การสร้างเกี่ยวกับมุม
  8 00:20:10
  9 00:00:00
  การสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉาก
  10 00:09:39
  11 00:08:31
  การสร้างมุมขนานต่างๆ
  12 00:08:20
  13 00:09:47
  14 00:06:08
  15 00:12:00
  การสร้างเกี่ยวกับเส้นขนาน
  16 00:07:25
  Geogebra.org
  17 00:11:38
  จุด เส้นตั้งฉาก วงกลม สามเหลี่ยม
  18 00:16:34
  19 00:13:10
  20 00:00:00
  21 00:07:07
  22 00:07:57
  23 00:13:10

  รีวิวคอร์สเรียน

  N.A

  ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

  ยังไม่มีการรรีวิวในคอร์สนี้.

  ลงทะเบียนเรียน
  • 690บาท
  • 99 วัน
  • 3 ชั่วโมง, 38 นาที
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0894283575
  • Line : @wemaths

  วีดีโอความชัดเจนสูง

  หากต้องการเรียนผ่านคลิปวีดีโอความละเอียดสูง (Full HD) สามารถชำระเรียนและเรียนผ่านระบบ VDO Ondemand ได้ที่
  © สงวนลิขสิทธิ์
  ห้ามมิให้คัดลอกโดยเด็ดขาด มีรางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสการละเมิดจนกระทั่งดำเนินการทางคดีสำเร็จ

  top