089-4283575 | Line : @wemaths

จำนวนและตัวเลข

จำนวนและตัวเลข

สรุปเนื้อหา ม.1

0 ผู้เรียนที่กำลังเรียน
  • ระบบตัวเลขโรมัน
  • ระบบตัวเลขฐานต่างๆ
  • ระบบเลขฐาน 10
  • การเปลี่ยนฐานของตัวเลข

  หัวข้อหลักสูตร

  แนะนำ
  นำเข้าสู่บทเรียน FREE 00:05:17
  สารบัญ FREE 00:08:53
  ระบบตัวเลขโรมัน
  เอกสารประกอบการเรียน 00:00:00
  3 กติกาการเรียนออนไลน์ 00:00:49
  4 00:13:13
  5 00:08:56
  6 00:10:59
  ระบบตัวเลขฐานต่างๆ
  7 00:26:18
  ระบบเลขฐาน 10
  8 00:06:11
  9 00:05:34
  การเปลี่ยนฐานของตัวเลข
  10 00:10:52
  11 00:02:46
  12 00:04:33
  13 00:02:32
  14 00:09:30
  15 00:03:24
  16 00:08:36
  17 00:02:18
  18 00:08:15
  19 00:07:58
  20 00:04:26
  21 00:04:38
  22 00:03:23
  23 00:12:16

  รีวิวคอร์สเรียน

  N.A

  ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

  ยังไม่มีการรรีวิวในคอร์สนี้.

  ลงทะเบียนเรียน
  • 690บาท
  • 99 วัน
  • 2 ชั่วโมง, 51 นาที
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0894283575
  • Line : @wemaths

  วีดีโอความชัดเจนสูง

  หากต้องการเรียนผ่านคลิปวีดีโอความละเอียดสูง (Full HD) สามารถชำระเรียนและเรียนผ่านระบบ VDO Ondemand ได้ที่
  © สงวนลิขสิทธิ์
  ห้ามมิให้คัดลอกโดยเด็ดขาด มีรางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสการละเมิดจนกระทั่งดำเนินการทางคดีสำเร็จ

  top