089-4283575 | Line : @wemaths

พหุนาม

พหุนาม

สรุปเนื้อหา ม.1

0 ผู้เรียนที่กำลังเรียน
  • เอกนาม
  • พหุนาม

  หัวข้อหลักสูตร

  แนะนำ
  นำเข้าสู่บทเรียน FREE 00:05:56
  สารบัญ FREE 00:03:38
  เอกนาม
  เอกสารประกอบการเรียน 00:00:00
  3 กติกาการเรียนออนไลน์ 00:00:49
  4 00:11:57
  5 00:06:59
  6 00:07:39
  7 00:05:41
  8 00:11:17
  9 00:04:49
  10 00:03:45
  11 00:04:33
  12 00:03:03
  พหุนาม
  13 00:04:51
  14 00:04:13
  15 00:10:32
  16 00:15:23
  17 00:11:16
  18 00:18:20
  19 00:04:43
  20 00:04:28
  21 00:14:02
  22 00:08:27
  23 00:07:12
  24 00:04:39
  25 00:06:17

  รีวิวคอร์สเรียน

  N.A

  ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

  ยังไม่มีการรรีวิวในคอร์สนี้.

  ลงทะเบียนเรียน
  • 750บาท
  • 99 วัน
  • 3 ชั่วโมง, 4 นาที
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0894283575
  • Line : @wemaths

  วีดีโอความชัดเจนสูง

  หากต้องการเรียนผ่านคลิปวีดีโอความละเอียดสูง (Full HD) สามารถชำระเรียนและเรียนผ่านระบบ VDO Ondemand ได้ที่
  © สงวนลิขสิทธิ์
  ห้ามมิให้คัดลอกโดยเด็ดขาด มีรางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสการละเมิดจนกระทั่งดำเนินการทางคดีสำเร็จ

  top