089-4283575 | Line : @wemaths

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

สรุปเนื้อหา ม.2

0 ผู้เรียนที่กำลังเรียน
  • โครงสร้างของจำนวนจริง
  • รากที่สอง
  • รากที่สาม
  • รากที่ n
  • ตะลุยโจทย์

  หัวข้อหลักสูตร

  แนะนำ
  นำเข้าสู่บทเรียน FREE 00:04:03
  สารบัญ FREE 00:05:40
  โครงสร้างของจำนวนจริง
  เอกสารประกอบการเรียน 00:00:00
  3 กติกาการเรียนออนไลน์ 00:00:49
  4 00:10:10
  5 00:05:20
  6 00:06:15
  7 00:04:36
  8 00:05:58
  9 00:04:01
  10 00:12:57
  รากที่สอง
  11 00:08:40
  12 00:15:27
  13 00:09:05
  14 00:06:54
  15 00:04:02
  16 00:10:27
  17 00:04:42
  18 00:05:12
  19 00:05:25
  20 00:14:53
  21 00:16:23
  22 00:03:32
  รากที่สาม
  23 00:05:05
  24 00:03:32
  25 00:02:39
  26 00:04:17
  27 00:04:21
  28 00:01:50
  รากที่ n
  29 00:08:19
  30 00:03:07
  31 00:01:29
  ตะลุยโจทย์
  32 00:04:55
  33 00:02:21
  34 00:03:43
  35 00:03:25
  36 00:03:23
  37 00:07:19
  38 00:09:34
  39 00:07:25
  40 00:11:04
  41 00:10:32
  42 00:08:51
  43 00:13:40
  44 00:04:33
  45 00:08:18

  รีวิวคอร์สเรียน

  N.A

  ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

  ยังไม่มีการรรีวิวในคอร์สนี้.

  ลงทะเบียนเรียน
  • 1,350บาท
  • 99 วัน
  • 4 ชั่วโมง, 58 นาที
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0894283575
  • Line : @wemaths

  วีดีโอความชัดเจนสูง

  หากต้องการเรียนผ่านคลิปวีดีโอความละเอียดสูง (Full HD) สามารถชำระเรียนและเรียนผ่านระบบ VDO Ondemand ได้ที่
  © สงวนลิขสิทธิ์
  ห้ามมิให้คัดลอกโดยเด็ดขาด มีรางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสการละเมิดจนกระทั่งดำเนินการทางคดีสำเร็จ

  top