089-4283575 | Line : @wemaths

พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม

พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม

สรุปเนื้อหา ม.2

0 ผู้เรียนที่กำลังเรียน
  • พื้นฐานความรู้
  • สูตร
  • เศษส่วนของพหุนาม
  • การปฏิบัติการของเศษส่วนพหุนาม

  หัวข้อหลักสูตร

  แนะนำ
  นำเข้าสู่บทเรียน FREE 00:04:11
  สารบัญ FREE 00:05:26
  พื้นฐานความรู้
  เอกสารประกอบการเรียน 00:00:00
  3 กติกาการเรียนออนไลน์ 00:00:49
  4 00:05:42
  5 00:03:12
  6 00:03:16
  7 00:04:11
  8 00:08:36
  9 00:02:14
  10 00:04:58
  11 00:05:12
  12 00:07:12
  สูตร
  13 00:17:40
  14 00:07:10
  15 00:04:49
  16 00:07:14
  17 00:16:44
  เศษส่วนของพหุนาม
  18 00:05:47
  การปฏิบัติการของเศษส่วนพหุนาม
  19 00:08:54
  20 00:12:04

  รีวิวคอร์สเรียน

  N.A

  ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

  ยังไม่มีการรรีวิวในคอร์สนี้.

  ลงทะเบียนเรียน
  • 600บาท
  • 99 วัน
  • 2 ชั่วโมง, 15 นาที
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0894283575
  • Line : @wemaths

  วีดีโอความชัดเจนสูง

  หากต้องการเรียนผ่านคลิปวีดีโอความละเอียดสูง (Full HD) สามารถชำระเรียนและเรียนผ่านระบบ VDO Ondemand ได้ที่
  © สงวนลิขสิทธิ์
  ห้ามมิให้คัดลอกโดยเด็ดขาด มีรางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสการละเมิดจนกระทั่งดำเนินการทางคดีสำเร็จ

  top