089-4283575 | Line : @wemaths

พื้นที่ผิวและปริมาตร

พื้นที่ผิวและปริมาตร

สรุปเนื้อหา ม.3

0 ผู้เรียนที่กำลังเรียน
  • พื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ
  • ทบทวนทฤษฎีบทพีทาโกรัส
  • จำแนกรูปทรง 3 มิติ
  • ปริซึม
  • พีระมิด
  • ทรงกลม
  • ตะลุยโจทย์

  หัวข้อหลักสูตร

  แนะนำ
  นำเข้าสู่บทเรียน FREE 00:05:42
  สารบัญ FREE 00:06:22
  พื้นที่รูปเรขาคณิต 2 มิติ
  เอกสารประกอบการเรียน 00:00:00
  3 กติกาการเรียนออนไลน์ 00:00:49
  4 00:05:59
  5 00:07:11
  6 00:07:56
  7 00:05:07
  8 00:16:46
  9 00:11:51
  10 00:06:04
  11 00:06:27
  ทบทวนทฤษฎีบทพีทาโกรัส
  12 00:04:05
  13 00:03:11
  14 00:04:50
  จำแนกรูปทรง 3 มิติ
  15 00:14:58
  16 00:19:23
  ปริซึม
  17 00:05:34
  18 00:05:44
  19 00:06:26
  20 00:09:01
  21 00:08:30
  พีระมิด
  22 00:06:01
  23 00:08:35
  24 00:07:43
  ทรงกลม
  25 00:03:33
  26 00:04:41
  ตะลุยโจทย์
  27 00:04:44
  28 00:17:45
  29 00:05:13
  30 00:05:00
  31 00:04:04
  32 00:05:30
  33 00:04:01
  34 00:12:41
  35 00:03:42
  36 00:01:49
  37 00:04:23
  38 00:03:20
  39 00:04:42
  40 00:02:43
  41 00:05:51
  42 00:04:45
  43 00:04:51
  44 00:02:35
  45 00:05:26
  46 00:04:06
  47 00:03:25
  48 00:05:28

  รีวิวคอร์สเรียน

  N.A

  ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

  ยังไม่มีการรรีวิวในคอร์สนี้.

  ลงทะเบียนเรียน
  • 1,440บาท
  • 99 วัน
  • 5 ชั่วโมง, 8 นาที
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0894283575
  • Line : @wemaths

  วีดีโอความชัดเจนสูง

  หากต้องการเรียนผ่านคลิปวีดีโอความละเอียดสูง (Full HD) สามารถชำระเรียนและเรียนผ่านระบบ VDO Ondemand ได้ที่
  © สงวนลิขสิทธิ์
  ห้ามมิให้คัดลอกโดยเด็ดขาด มีรางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสการละเมิดจนกระทั่งดำเนินการทางคดีสำเร็จ

  top