089-4283575 | Line : @wemaths

กราฟ

กราฟ

สรุปเนื้อหา ม.3

0 ผู้เรียนที่กำลังเรียน
  • ความสัมพันธ์แบบเส้นตรง
  • รูปสมการเส้นตรง
  • การตัดแกน
  • ความชัน
  • การสร้างสมการเส้นตรง

  หัวข้อหลักสูตร

  แนะนำ
  นำเข้าสู่บทเรียน FREE 00:03:03
  สารบัญ FREE 00:05:35
  ความสัมพันธ์แบบเส้นตรง
  เอกสารประกอบการเรียน 00:00:00
  3 กติกาการเรียนออนไลน์ 00:00:49
  4 00:03:05
  5 00:07:52
  6 00:06:52
  7 00:06:22
  8 00:05:01
  9 00:04:15
  10 00:03:38
  11 00:11:38
  12 00:06:41
  13 00:08:51
  14 00:07:02
  15 00:06:36
  16 00:02:25
  17 00:02:50
  18 00:04:45
  รูปสมการเส้นตรง
  19 00:09:04
  20 00:02:34
  21 00:02:25
  22 00:02:21
  23 00:01:52
  24 00:04:14
  25 00:12:48
  26 00:03:13
  27 00:02:48
  28 00:02:52
  29 00:02:51
  30 00:06:41
  31 00:02:53
  32 00:05:43
  33 00:03:16
  34 00:04:54
  35 00:11:02
  36 00:05:51
  การตัดแกน
  37 00:05:49
  38 00:10:21
  39 00:02:58
  40 00:03:25
  41 00:04:20
  42 00:01:34
  43 00:05:27
  44 00:04:49
  45 00:03:01
  ความชัน
  46 00:05:55
  47 00:05:58
  48 00:08:02
  49 00:07:02
  50 00:05:31
  การสร้างสมการเส้นตรง
  51 00:08:24
  52 00:03:16
  53 00:02:11
  54 00:02:46
  55 00:03:29
  56 00:04:46
  57 00:07:39

  รีวิวคอร์สเรียน

  N.A

  ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

  ยังไม่มีการรรีวิวในคอร์สนี้.

  ลงทะเบียนเรียน
  • 1,710บาท
  • 99 วัน
  • 4 ชั่วโมง, 51 นาที
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0894283575
  • Line : @wemaths

  วีดีโอความชัดเจนสูง

  หากต้องการเรียนผ่านคลิปวีดีโอความละเอียดสูง (Full HD) สามารถชำระเรียนและเรียนผ่านระบบ VDO Ondemand ได้ที่
  © สงวนลิขสิทธิ์
  ห้ามมิให้คัดลอกโดยเด็ดขาด มีรางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสการละเมิดจนกระทั่งดำเนินการทางคดีสำเร็จ

  top