089-4283575 | Line : @wemaths

กรณฑ์ที่ 2

กรณฑ์ที่ 2

สรุปเนื้อหา ม.3

0 ผู้เรียนที่กำลังเรียน
  • รากที่ 2
  • รากที่ 3
  • รากที่ n

  หัวข้อหลักสูตร

  แนะนำ
  นำเข้าสู่บทเรียน FREE 00:03:28
  สารบัญ FREE 00:02:08
  รากที่ 2
  เอกสารประกอบการเรียน 00:00:00
  3 กติกาการเรียนออนไลน์ 00:00:49
  4 00:10:05
  5 00:01:55
  6 00:10:24
  7 00:12:03
  8 00:03:30
  9 00:03:56
  10 00:07:35
  รากที่ 3
  11 00:06:14
  12 00:02:25
  13 00:02:07
  รากที่ n
  14 00:06:07
  15 00:02:25
  16 00:01:16
  17 00:04:03
  18 00:03:20
  19 00:03:50
  20 00:02:42
  21 00:02:41
  22 00:02:35
  23 00:05:13
  24 00:05:06
  25 00:07:40
  26 00:05:40
  27 00:04:15
  28 00:10:34
  29 00:04:54
  30 00:05:34
  31 00:06:12

  รีวิวคอร์สเรียน

  N.A

  ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

  ยังไม่มีการรรีวิวในคอร์สนี้.

  ลงทะเบียนเรียน
  • 930บาท
  • 99 วัน
  • 2 ชั่วโมง, 30 นาที
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0894283575
  • Line : @wemaths

  วีดีโอความชัดเจนสูง

  หากต้องการเรียนผ่านคลิปวีดีโอความละเอียดสูง (Full HD) สามารถชำระเรียนและเรียนผ่านระบบ VDO Ondemand ได้ที่
  © สงวนลิขสิทธิ์
  ห้ามมิให้คัดลอกโดยเด็ดขาด มีรางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสการละเมิดจนกระทั่งดำเนินการทางคดีสำเร็จ

  top