089-4283575 | Line : @wemaths

คอร์สของผู้สอนข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ

ณัฐพัชร์ อุบลรัตน์ (อ.สันต์)

ประสบการณ์
  • Sales Engineer @Techsource Systems (Thailand) Co., Ltd.
  • Sale Manager @YST Automation Co., Ltd.
  • Sale Manager @Union Belt (Thailand) Co., Ltd.
  • Sale Manager @Optimax Computer Co., Ltd.
  • WeMaths Web Learning


© สงวนลิขสิทธิ์
ห้ามมิให้คัดลอกโดยเด็ดขาด มีรางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสการละเมิดจนกระทั่งดำเนินการทางคดีสำเร็จ

top